Archief van websites van Nederlandse politieke partijen

In 2000 begon het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Groningen onder naam Archipol met het archiveren van de websites van de Nederlandse politieke partijen. De ontwikkeling van dit project werd mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Stichting SURF in het kader van Innovatie Wetenschappelijke Informatievoorziening (IWI) en van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het DNPP beschouwt het bewaren van de websites van de partijen als een logisch vervolg van zijn traditionele taak, namelijk het documenteren van gedrukte publicaties van en over partijen. Het digitaal archief vormt een bron van informatie voor onderzoekers van velerlei disciplines (zoals historici en politicologen) en journalisten.

Deze site

Op deze site vindt u informatie over de volgende zaken:

Symposium Het web gevangen: over het archiveren van websites (25 april 2002)
Symposiumbundel Het Web Gevangen
Informatie over het project: stand van zaken; voortgang, gebruikte software, medewerkers
Publicaties: over het project; over webarchivering in het algemeen; en over de websites van Nederlandse politieke partijen
Het archief zelf: opbouw en zoekmogelijkheden
Links, o.a. naar instellingen in het buitenland die zich met webarchivering bezighouden

Contact
Heeft u vragen over Archipol: Klik hier

Toegang tot archief

Toegang tot het Archipol archief kunt u hier aanvragen.

DNPP
Universiteitsbibliotheek
Stichting SURF
Projectomschrijving
Publicaties
Verantwoording
 

Sitemap