Verantwoording

De gearchiveerde versie van de partijsite wijkt op een aantal onderdelen af van de site zoals die op de datum van de archivering (download) door de betreffende partij werd onderhouden. Deze aanpassingen, die om technische redenen noodzakelijk waren, betreffen de volgende aspecten:

  • Voor de presentatie in het archief zijn de interne links in de gearchiveerde websites aangepast.
  • Bij externe links wordt een tussenpagina gegenereerd met de mededeling:
    'De pagina waarnaar hier wordt gelinkt bevindt zich buiten de gearchiveerde site. Mogelijk bestaat deze pagina niet meer, of bevat hij niet (meer) dezelfde informatie als op de datum van downloaden.'
  • Iedere openbare pagina van de site is gearchiveerd, behalve de pagina's die door de webmaster met behulp van het file robots.txt daarvan zijn uitgesloten.
  • Bepaalde interactieve onderdelen van een site werden niet gearchiveerd, zoals zoekmachines en chatboxen.
  • Tijdens het downloaden zijn de directorystructuur en extensies van filenamen zonodig aangepast.
  • Extensies anders dan '.htm' en '.html' (bijvoorbeeld '.asp') zijn in '.html' veranderd.
  • Bij de  archivering zijn alle files die al deel uitmaken van het archief en na de laatste download niet gewijzigd zijn, doorgelinkt vanaf hun nieuwe positie naar de voorgaande, reeds bestaande file met behulp van een zogeheten softlink. Op deze wijze worden files niet dubbel in het archief opgeslagen.
  • Een maal per jaar worden alle partijsites integraal gedownload (dat wil zeggen zonder enige aanpassingen en zonder externe links). Hiermee blijft dus jaarlijks één authentieke versie van de site beschikbaar.