Links


Organisaties die zich bezig houden met het archiveren van websites of delen van het Internet

 • Depot Nederlandse Elektronische Publicaties (DNEP)
  Ook online elektronische publicaties, waaronder elektronische tijdschriften van grote uitgevers, vallen onder de hoede van de Koninklijke Bibliotheek, evenals Nederlandse internetpublicaties. Het gaat hierbij om de beschrijving, opslag en beschikbaarstelling van een sterk toenemend aantal elektronische publicaties. Geschat wordt dat het in enkele jaren gaat om tientallen terabytes aan data. De elektronische publicaties worden opgeslagen, verwerkt en beschikbaar gesteld door middel van een geautomatiseerd systeem: het Depot van Nederlandse Elektronische Publicaties (DNEP).
  Link: http://www.kb.nl/dnp/e-depot/e-depot.html

 

 • Politiek Internet Archief (Duitsland)

  In Duitsland is een project gestart om de archieven van 5 politieke stichtingen, zijnde
  das Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung,
  das Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung,
  das Archiv für Christlich-Soziale Politik der Hanns-Seidel-Stiftung,
  das Archiv des Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung
  und das Archiv Grünes Gedächtnis der Heinrich-Böll-Stiftung

  te archiveren in het kader van een gemeenschappelijk project.

  Link: http://www.fes.de/archiv/spiegelung/default.htm

   

 • The Pandora Project
  Een eerste bescheiden aanzet tot het bewaren van websites, in het kader van het door de Australische National Library opgezette project Pandora (Preserving and Accessing Networked Documentary Resources in Australia). Belangrijk geachte Australische on-line publicaties worden in het kader van Pandora gearchiveerd. Onder meer worden enkele websites van Australische politieke partijen bewaard.
  Link: http://pandora.nla.gov.au/index.html
 • PADI: Preserving access to digital information
  Een ander, gerelateerd Australisch initiatief. Op de website van PADI kan men zich ook abonneren op het zogeheten Padiforum-l, een discussielijst over webarchiveringszaken.
  Link: http://www-prod.nla.gov.au/padi/
 • The Internet Archive
  Grootschalig project, ontwikkeld door de Amerikaanse computerprogrammeur Brewster Kahle.  Sinds de zomer van 1996 archiveert men - zoals de naam al aangeeft - het internet: van nieuwsgroepen tot homepages. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van web crawling robots: programma's die via externe links van sites andere sites opzoeken en ze allemaal in hun geheel downloaden. Op deze wijze wordt een momentopname van het internet gemaakt. In september 2000 had het project circa een miljard ongespecificeerde webpagina's verzameld en ongeveer 16 miljoen nieuwsberichten - overwegend html-bestanden overigens.
  Ook werden in het kader van dit project downloads gemaakt van de verkiezingssites tijdens de presidentsverkiezingen van 2000 in de Verenigde Staten.
  Link:
  http://www.archive.org/
 • The Wayback Machine
  Het hierbovengenoemde project is sinds kort gestructureerd in The Wayback Machine, een zeer groot archief (10 miljard webpagina's, samen goed voor 100 Terabyte aan geheugen!) waarin alle archiveringsresultaten van The Internet Archive sinds 1996 zijn opgeslagen!
  Link: http://web.archive.org/

 • The Kulturarw3 Project
  De Koninklijke Bibliotheek van Zweden begon in 1997 met het zogeheten 'The Kulturarw3 Project'. Doel is zoveel mogelijk te archiveren van het Zweedse deel van internet, dat wil zeggen alle url's met de extensie se. Hiervan zijn sindsdien enkele snap-shots gemaakt, momentopnames waarbij in totaal ongeveer 56.000 websites zijn gearchiveerd. Het digitale archief is nog niet voor het publiek toegankelijk.
  Het Zweedse project heeft inmiddels bij de Nationale Bibliotheek in Finland navolging gevonden.
  Link: http://www.kb.se/kw3/ENG/
 • Occasio
  Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) heeft grote belangstelling voor discussielijsten op het web. Actiegroepen en sociale bewegingen ontdekten al vroeg het internet als een goedkope en effectieve manier om hun standpunten te verspreiden en steun te mobiliseren. Het IISG verzamelt nog altijd de pamfletten en brochures van deze groeperingen, maar het Instituut collectioneert nu ook hun berichten in nieuwsgroepen. In 1995 werd onder de naam 'Occasio' begonnen met het archiveren van bijna duizend internet-nieuwsgroepen van de Association for Progressive Communications. Het archief, dat onder meer veel materiaal bevat over de burgeroorlogen in het voormalige Joegoslavië en de opstand tegen president Soeharto in Indonesië, telde begin 2000 ongeveer een miljoen berichten.
  Link: http://www.iisg.nl/occasio
 • David: Digitale Archivering in Vlaamse Instellingen en Diensten
  Een zeer uitgebreide site, ontwikkeld door het Antwerpse Stadsarchief. Met de mogelijkheid tot abonnement op een interessante elektronische nieuwsbrief.
  Link: http://www.antwerpen.be/david/website/nl/index2.htm
  Een presentatie over het onderwerp Archiveren van websites: http://www.antwerpen.be/david/website/nl/websites.htm
 • DIGIDIV
  Een initiatief van het Gemeentearchief Amsterdam.
  "We staan aan het begin van een interessant tijdperk voor de Documentaire Informatie Voorziening. Er is een digitale revolutie gaande in de documentaire informatie voorziening. Een omslag van papier naar digitaal. Dit vraagt om nieuwe kennis en een nieuwe aanpak. Goede informatie is onontbeerlijk. DIGIDIV biedt informatie over deze digitale revolutie."

Andere initiatieven en organisaties

 • Nieuw! Digitale Duurzaamheid
  De Taskforce Digitale Duurzaamheid is in mei 2001 in het leven geroepen als onderdeel van de ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie) van de overheid. Zij brengt kennis en ervaring van overheidsorganisaties op het terrein van digitaal informatiebeheer en kwaliteitszorg bij elkaar. Ook ondersteunt zij (nieuwe) ontwikkelingen op dit terrein.
  Op de website van de taskforce onder andere het Testbed Digitale Bewaring.
  Link: http://www.digitaleduurzaamheid.nl


 • Nedlib
  Nedlib is een intitiatief van Europese nationale bibliotheken, om er voor te zorgen dat elektronische publicaties behouden blijven voor toekomstig onderzoek.
  Link: http://www.kb.nl/coop/nedlib/
 • Nordic Web Archive
  Een initiatief van de Scandinavische nationale bibliotheken. Bedoeld om expertise uit te wisselen op het gebied van downloaden en archiveren van webdocumenten. Resulteerde in de NWA Access Module, een tool om gearchiveerde webdocumenten te ontsluiten.
  Link: http://nwa.nb.no/
 • Long Term Preservation Study
  Een project van de Koninklijke Bibliotheek naar mogelijkheden van conservering van digitale documenten, in samenwerking met Jeff Rothenberg en de British Library.
  Link: http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_onderzoek/dnep_ltp_study.html
 • A(o)IR: Association of Internet Researchers
  De Association of Internet Researchers is een internationale academische organisatie ter bevordering van interdisciplinair onderzoek van het Internet.
  Link: http://www.aoir.org
   
 • ERPANET: Electronic Resource Preservation and Access NETwork
  Een door de Europese Commissie geinitieerd Europees Consortium, met als doel informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen, en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van de digitale conservering van het culturele erfgoed en de wetenschap.
  Link: http://www.erpanet.org/